WORKSHOPS

Tanken med mina workshops är att skapa samsyn, engagemang och ansvar hos den enskilda individen.

Oavsett om ni vill att vi gör hela resan tillsammans eller bara delar av den, så hjälper jag er att ta fram er egen handlingsplan. Arbetet utgår alltid från era förutsättningar, där ni befinner i er process, kapacitet etc. och offereras först efter en diskussion kring syfte och mål.

Workshop – Från ord till handling

Hur skapar man samsyn, engagemang och ansvar hos den enskilda individen? Hur går vi från ord till handling. Med andra ord, hur får du mer tid till att vara ledare i stället för chef? Denna workshop anpassas utifrån mål och syfte och kan lika gärna vara förankrade i årets säljmål, kvalitets- eller avdelningsmål eller annat som är relevant för just din verksamhet

Vi bryter ned de övergripande målen och skapar samsyn kring dess betydelse och hur de ska nås. Vi tar fram en plan som går från ord till handling samt ger dig ett verktyg för uppföljning, allt nedbrutet till en relevant nivå för just din verksamhet.

Workshop - Visionsresan

Vision, värderingar och mål är något som alla företag och organisationer bör ha. Många har det redan, andra inte, men det som ofta visar sig är att det finns ett glapp mellan de fina orden och verkligheten.
Har dina medarbetare samma uppfattning som du i ord som exempelvis kvalitet?
Hur gestaltar det sig i vardagen?
Vad tror du händer på företaget om alla tolkar in samma innebörd och lever efter orden på samma vis? Just det, engagemanget stiger, sjukfrånvaron minskar, mindre behov av nyrekrytering och företaget får ett bättre rykte.

Vi tar fram vision, värderingar, mål och handlingsplan för att säkerställa att effekten blir den förväntade.